Word onze vrijwilliger

Dankzij vrijwilligers kan Vialisa haar werk blijven doen. 

 

Nederland

Vialisa heeft geen fysieke werkplek in Nederland. Vrijwilligerswerk in Nederland vereist dat de vrijwilliger onder begeleiding van een bestuurslid zelfstandig kan werken. 

Wij hebben ondersteuning nodig in onder andere;

  • Marketing

Als vrijwilliger ‘Marketing’ help je mee aan het promoten van Vialisa in Nederland door het ontwikkelen van promotie materiaal en zoeken naar promotie mogelijkheden.

  • Social Media

Vialisa heeft diverse sociale media tools tot haar beschikking. Als vrijwilliger ‘Social Media’ help je deze tools te optimaliseren en uit te breiden.

  • Fondsenwerving

Als vrijwilliger ‘Fondsenwerving’ help je mee met het rekruteren van (lagentermijn) bedrijfssponsoring en ontwikkelingen van activiteiten voor het uitbreiden van ons donateurs netwerk.

  • Vertaler

Als vrijwilliger ‘vertaler’ ben je verantwoordelijk voor het vertalen van documenten, Nieuwsbrieven, Nieuwsflitsen en website updates van Vialisa binnen een afgesproken tijdsframe.

  •  Voorlichting

Vialisa zoekt naar samenwerkings mogelijkheden met Nederlandse scholen in Nederland. Voor vrijwilligers ‘Voorlichting’ betekent dit het contacteren van diverse scholen en verzorgen van presentaties op diverse scholen.

  •  Coördinator

Er zijn diverse vrijwilligers voor Vialisa actief. De vrijwilliger ‘Coordinator’ is veranwoordelijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers, het aansturen van deze vrijwilligers en de communicatie over de voorgang van activiteiten naar de Bestuursleden van Vialisa.

 

vialisa@vialisa.com

Bangladesh 

Vialisa wil bijna/net afgestudeerden graag de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen door ze in te zetten op gebieden waar Vialisa hulp nodig heeft zodat beide partijen kunnen groeien.

 De stages zullen dan ook alleen in Bangladesh uitgevoerd kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar uitvoerende stages maar in overleg met onderwijsinstellingen kunnen wij ook stages bieden aan onderzoekers wanneer het onderzoek ook relevant is voor Vialisa. 

Voor vrijwilligerswerk zijn de maanden januari t/m maart en oktober t/m december aan te bevelen vanwege het min of meer aangename klimaat in deze periode.

Vialisa kiest er bewust voor geen financiële vergoeding van vrijwilligers te vragen en geen financiële vergoeding aan te bieden. Zo zijn beide partijen financieel onafhankelijk van elkaar en is Vialisa vrij een vrijwilliger te beoordelen op basis van kennis en uitvoering en indien noodzakelijk de samenwerking te beëindigen.

vialisa@vialisa.com

 

 

 

Criteria vrijwilligerswerk in Bangladesh

Vereiste

Werkzaamheden/taken

Wij bieden

• Minimumleeftijd 21
• Relevante studie/ werkervaring
• Voldoende reiservaring
• Beschikken over voldoende eigen financiële middelen voor bekostigen reis en verblijf in Dhaka
• Beschikbaar voor minimaal 2 maanden, exclusief evt. reizen door Bangladesh
• Inzetbaar promotionele activiteiten voor Vialisa na terugkeer in Nederland

• Social Business ontwikkeling
• Product ontwikkeling voor Benglish Crafts
• Curriculum ontwikkeling
• Marketing
• Capaciteit opbouw
• Fondsenwerving

• Fysieke werkplek
• Werkmiddelen
• Begeleiding/ aanspreekpunt op de werkplek
• Activiteiten met verantwoordelijkheid voor vrijwilliger
• Hulp bij vinden woonruimte in Dhaka
• Briefing in Nederland voor vertrek
• Garantstelling vrijwilligers lidmaatschap Dutch Club
• Lokale simkaart met 500 BDT (lokale valuta) beltegoed per maand
• Debriefing bij terugkeer in Nederland
• Reiskosten lokaal vervoer woon/werk