Wij Danken

Wij danken iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor Vialisa; onze vrijwilligers, onze trouwe en nieuwe donateurs. Zonder al deze hulp zou Vialisa nooit zoveel jongeren hebben kunnen opleiden en begeleiden naar een toekomst met perspectief.

ASN Bank

asn foundationDe ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van ai??i?? 11,9 miljard. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzameinitiatieven mogelijk te maken. De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.

Fondsen
  • Stg Familiefonds Wierda-Baas
  • Mondiaal Platform Venlo
  • Stichting Jong
  • Stichting Mondiaal Burgerschap
  • Sylvia Wilhelmina Stichting
Sponsoring

