Onze werkwijze

De doelgroep van Vialisa betreft jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Deze doelgroep valt vanwege haar leeftijd buiten de meeste hulpverlening projecten.

 

Wanneer jongeren zich bij Vialisa aanmelden worden ze na een gesprek bij het sociaal arbeidsbureau toegewezen aan een Vialisa mentor, die hen helpt bij het identificeren van wat de jongere wil. Deze mentor begeleidt hem of haar zo n dat dit ook gerealiseerd kan worden. Jongeren stromen vervolgens door naar de basisopleiding, beroepsopleiding, of een vaste baan. Opleidingen die door Vialisa gefaciliteerd en georganiseerd worden zijn zo praktisch mogelijk, zodat de studenten concrete vaardigheden leren waarmee zij snel een baan kunnen vinden. Om de baankans nog meer te kunnen verhogen, biedt Vialisa samen met lokale werkgevers ook stagemogelijkheden aan.

Naast een opleiding of een vaste baan krijgen de jongeren budget begeleiding, en leren ze sparen voor noodsituaties. Hiernaast probeert Vialisa hulp te bieden bij het zoeken naar oplossingen in geval van medische problemen. Verder worden jongeren, indien nodig, geholpen bij problemen thuis en/of met de werkgever. Ook nadat de jongere een vaste baan heeft gevonden, wordt hij of zij nog steeds begeleid door een mentor die er onder meer op toeziet dat vaardigheden en werkhouding aansluiten op de wensen van de werkgever. De werkgever blijft op zijn beurt ook een eerlijk salaris en redelijke werkomgeving bieden. 

Ouders en andere relevante familielieden worden nauw betrokken bij Vialisa, waardoor het draagvlak voor de jongere om betrokken te mogen en kunnen blijven bij een studie en loopbaanadvies of –plaatsing groter wordt en blijft. Verder hebben jongeren in deze leeftijdscategorie vaak de verantwoordelijkheid om voor hun broertjes en zusjes te zorgen. Om drop-outs op de opleidingen te voorkomen, is er een crèche opgezet waar de jongeren hun kleine broertjes en zusjes kunnen achterlaten en er goed voor hen gezorgd wordt.

Nederland

Bankrekening: ING Bank

IBAN: NL95INGB0009552228

Swift / Bic code: INGBNL2A

 

RSIN / ANBI nummer: 8120.95.261

K.v.K (in Venlo): 12050567

Stationsweg 100

1702 AJ Heerhugowaard

The Netherlands

Bangladesh

Office

Road 23/b, house 1, Apt A4

Gulshan 1, Dhaka - 1212

Education Centre

Korail Bou Bazaar Slum Area

Unit-Kha, House 152

Ward 19, Ershad School mud field

Dhaka-1213

© Vialisa 2023

Met dank aan WPML.org