Missie & Werkwijze

Missie

Vialisa ondersteunt kansarme jongeren bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Dit doet Vialisa door jongeren te begeleiden naar een baan.

Vialisa voorziet in een belangrijke aanvulling op wat er door andere organisaties in Dhaka reeds wordt gedaan. Dit komt door een werkwijze die betere resultaten op de korte termijn bewerkstelligt en bovendien een lange termijn effect heeft ten aanzien van kansen voor de toekomst van de jongere.

Werkwijze

Vialisa voorziet in een belangrijke aanvulling op wat er door andere organisaties in Dhaka reeds wordt gedaan. Dit komt door een werkwijze die betere resultaten op de korte termijn bewerkstelligt en bovendien een lange termijn effect heeft ten aanzien van kansen voor de toekomst van de jongere.

De werkwijze is als volgt samen te vatten:

 • de doelgroep van Vialisa betreft jongeren tussen 15 en 22 jaar. Deze doelgroep valt vanwege de leeftijd buiten de meeste hulpverleningsprojecten;
 • jongeren worden toegewezen aan een Vialisa-mentor die hen helpt bij het identificeren van wat de jongere wil en kan en hem of haar zodanig begeleidt dat dit ook gerealiseerd kan worden;
 • jongeren krijgen in het kader van baanplaatsing een medische keuring en worden geholpen bij medische problemen;
 • jongeren krijgen budgetbegeleiding en leren sparen voor noodsituaties;
 • jongeren worden geholpen bij problemen thuis en/of met de werkgever;
 • jongeren krijgen vakonderwijs dat zo praktisch mogelijk wordt gemaakt, zodat de jongeren concrete vaardigheden leren waarmee zij snel een baan kunnen vinden;
 • er worden stagemogelijkheden gecreAi??erd in samenwerking met lokale werkgevers;
 • ook nadat een jongere een baan heeft gevonden, wordt hij/zij nog steeds begeleid door een mentor, die er o.m. op toeziet dat de vaardigheden en werkhouding aansluiten op de wensen van de werkgever. De werkgever blijft op zijn beurt ook een eerlijk salaris en redelijke werkomgeving blijft bieden;
 • in sommige gevallen wordt jongeren de mogelijkheid geboden door te stromen naar een hogere (externe) beroepsopleiding;
 • ouders en andere familieleden worden nauw betrokken bij Vialisa, waardoor het draagvlak voor de jongere om betrokken te mogen en kunnen blijven bij een studie en loopbaanadvies / ai??i??plaatsing, groot wordt en blijft;
 • jongeren in deze leeftijdscategorie hebben vaak de verantwoordelijkheid over hun broertjes en zusjes, terwijl de ouders werken. Om drop-outs op de opleidingen te voorkomen, is er een crA?che opgezet waar de jongeren hun kleine broertjes en zusjes kunnen achterlaten.