Word donateur

DankzijAi??jouw hulp kan Vialisa haar werk blijven doen.Ai??

Het is de missie van Vialisa om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan, waarbij waarden als menswaardig, zelfbewust en zelfredzaam centraal staan. Met jouwAi??hulp kunnen wij:

  • kansarme jongeren een praktische opleiding geven ter verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt;
  • kansarme jongerenAi??plaatsen bij bedrijven die hen niet uitbuiten of gevaarlijk werk laten verrichten.

 

Doneren met belastingvoordeel

De Belastingdienst beschouwt Stichting VialisaAi??als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan Stichting VialisaAi??is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor VialisaAi??zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en VialisaAi??hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI staat op de website van deAi??Belastingdienst/ANBI.

Donaties

ING bank

Naam: Stichting Vialisa

Plaats:Ai??Hilversum

IBAN: NL95INGB0009552228

BIC/Swift: INGBNL2A

