Word donateur

Dankzij jouw hulp kan Vialisa haar werk blijven doen.

Het is de missie van Vialisa om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan, waarbij waarden als menswaardig, zelfbewust en zelfredzaam centraal staan. Met jouw hulp kunnen wij:

  • kansarme jongeren een praktische opleiding geven ter verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt;
  • kansarme jongeren plaatsen bij bedrijven die hen niet uitbuiten of gevaarlijk werk laten verrichten.

 

Doneren met belastingvoordeel

De Belastingdienst beschouwt Stichting Vialisa als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan Stichting Vialisa is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor Vialisa zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en Vialisa hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst/ANBI.

Donaties

ING bank

Naam: Stichting Vialisa

Plaats: Zoetermeer

IBAN: NL95INGB0009552228

BIC/Swift: INGBNL2A

vialisa@vialisa.com