Crèche

Donate Now

Om het voor jongeren gemakkelijker en aantrekkelijker te maken deel te nemen aan de onderwijsprogramma’s is halverwege 2012 naast het Educatie Centrum Vialisa Korail een crèche voor opvang van jongere familieleden geopend. Zo kunnen de ouders gewoon naar hun werk en kunnen de oudere kinderen naar school, terwijl de jongere kinderen worden opgevangen.

Het tweede gedeelte van 2014 hebben we de crèche voor het eerst ook opengesteld voor familieleden van onze studenten. De algemene regel voor de peuters blijft gehandhaafd: een peuter wordt tot het klaslokaal toegelaten zolang de student aanwezig is. Op deze wijze wordt de student niet alleen door de ouders/voogd gestimuleerd naar school te gaan, maar nu ook door ooms/tantes.

Daarnaast kan de crèche gebruikt worden als stage/werkervaring plek voor jongeren die eerder het 6-maandse onderwijsprogramma hebben doorlopen. Hiermee doen ze relevante werkervaring op binnen het kinderdagverblijf. Na hun stage kunnen de jongeren doorgroeien naar een ondersteunende baan in het onderwijs, de zorg of het welzijnswerk. Op deze manier zorgt Vialisa voor een goede doorstroming van onderwijs naar werk.