Bestuursleden

Lisa van Gerven

Oprichtster & Bestuurslid

Lisa werd als 2-jarig Bengaals meisje geadopteerd door een Nederlands gezin en groeide op in  het Limburgse Baarlo.

Lisa studeerde Welzijnsmanagement aan de de Hogeschool van Arnhem  en Nijmegen. Tijdens deze studie liep zij stage bij BRAC, de grootste NGO (Non-governmental  Organization/ Niet-gouvernementele organisatie) van Bangladesh. Hierna studeerde zij Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij zij werkervaring opdeed in Vietnam.

Sinds februari 2004 is ze namens Vialisa werkzaam in Dhaka.

Secretary Board Vialisa Foundation

Shila de Vries

Secretaris, beleidszaken

Shila is geboren in Bangladesh, als baby naar Nederland gekomen en opgegroeid in Bilthoven. Zij studeerde technologie- en innovatiebeleid voor ontwikkelingslanden aan de TU in Eindhoven, met afstudeerproject in Bangladesh. Ze is werkzaam als juridisch adviseur voor onderzoeksorganisaties op het gebied van technologie.

Haar kracht zit in het structureren van kansrijke initiatieven en het scheppen van condities waarin deze tot uitvoer kunnen komen. Shila is sinds september 2017 secretaris van het bestuur van Vialisa.

Christian Huurman

Voorzitter, marketing & fondsenwerving

Christian is geboren in Bangladesh, opgegroeid in Nederland en is na het behalen van een doctoraat in 2006 naar Engeland verhuist voor werk.  

Na zeven kleurrijke jaren heeft Christian The City vaarwel gezegd en is na wat omzwervingen weer in Rotterdam gaan wonen, om vandaar uit zijn werk -en vrije tijd te besteden aan respectievelijk de kansrijke jeugd van RSM Erasmus University en de kansarme jeugd van Vialisa.

Annejet Maandag

Algemeen bestuurslid

Annejet is geïnteresseerd in ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. Zowel sociale, maatschappelijke als internationale ontwikkeling hebben haar aandacht. Ze heeft zich hierin uitgebreid verdiept tijdens haar studie aan de Universiteit van Utrecht, waar ze haar studie  ‘Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen’ aanvulde met een studie ‘Religie en  Cultuur’. 

In 2011 kwam Annejet in aanraking met Vialisa, toen zij in Bangladesh was voor het  programma Bloed, Zweet en Luxeproblemen van BNN. Sinds 2014 is zij bestuusrlid van Vialisa. 

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. Ze ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid.