Bangladesh

Geschiedenis

Bangladesh-mapBangladesh is een klein land, ingeklemd tussen de Golf van Bengalen, India en Birma. Als land bestaat het nog niet zo lang. In een ver verleden was het een district, genaamd Bengalen, en hoorde het bij India. Vanaf 1947 was het onder de naam Oost-Pakistan een district van Pakistan. Pas in 1971 maakte het zich door middel van een bloederige onafhankelijkheidsoorlog vrij en kreeg het de naam Bangladesh: het land van de Bengalen.

Bangladesh vertoont veel gelijkenissen met Nederland. Beide landen zijn vlak, zijn een deltaland en voeren een constant gevecht met water. Jaarlijks overstromen de grote rivieren van Bangladesh. Door haar ligging aan de Golf van Bengalen wordt Bangladesh bovendien regelmatig getroffen door cyclonen. Maar liefst drie grote rivieren doorkruisen Bangladesh: de Ganges, de Brahmaputra en de Megna. Deze rivieren spelen een belangrijke rol in de samenleving van Bangladesh. Naast de jaarlijkse overstromingen bezorgen ze ook veel vruchtbaar slib. Slib is belangrijk voor het behalen van een goede oogst.

Armoede

Bangladesh is een van de armste landen ter wereld. Het heeft een bevolkingsaantal van meer dan 155 miljoen, terwijl het qua oppervlakte maar 3 keer zo groot is als Nederland. Hierdoor is het land een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. In 2008 woonden in de hoofdstad Dhaka ongeveer 19 miljoen mensen. Het exacte aantal is moeilijk te zeggen, omdat onduidelijk is hoeveel mensen er in de sloppenwijken van deze stad wonen. In Bangladesh vindt namelijk geen persoonsregistratie plaats. De gemiddelde levensverwachting ligt rond de 60 jaar. Gemiddeld sterft 1 op de 15 kinderen, in de sloppenwijken is dit zelfs 1 op de 7. Door de hoge armoede en de slechte omstandigheden waarin kinderen geboren worden en opgroeien, overlijdt 1 op de 10 kinderen voor ze de leeftijd van 5 jaar bereiken.

Vele families van het platteland verhuizen naar Dhaka in de hoop te kunnen ontsnappen aan de armoede van het platteland. Door de enorme hoeveelheid aan migranten is Dhaka overbevolkt. Dit verkleint de kans om een baan te vinden. De meeste van deze families komen in een van de sloppenwijken van Dhaka terecht. Slechte hygiAi??nische omstandigheden, een hoge mate van criminaliteit en het harde leven in deze sloppenwijken creAi??ren vaak een vicieuze cirkel van armoede. In een poging de migratie een halt toe te roepen heeft de overheid de afgelopen jaren met zware machines twee grote sloppenwijken ontmanteld. In plaats van terug te keren naar het platteland verspreidden de bewoners van de sloppenwijken zich over de gehele stad, waardoor verschillende nieuwe sloppenwijken zijn ontstaan.

Gender

De kansen voor meisjes ten aanzien van gezondheidszorg en onderwijs zijn kleiner dan voor jongens. Ex-Minister-president Zia heeft tijdens haar regeerperiode een campagne opgezet ter bevordering van gezondheidszorg en onderwijs voor meisjes. Hierdoor is het voor hulporganisaties makkelijker geworden ouders te overtuigen van het belang van onderwijs voor hun dochters. De hoge mate van armoede zorgt er helaas nog steeds voor dat meisjes op jonge leeftijd trouwen. Op dat moment moeten ze vaak slecht betaalde, tijdelijke baantjes aannemen om een bijdrage te leveren aan het familie-inkomen, in plaats van dat ze hun school of opleiding kunnen afronden.

Onderwijs

Het gemiddelde opleidingsniveau is vrij laag: in 1996 was 62% van de bevolking boven de 15 jaar analfabeet. Vanwege de enorme aantallen kinderen binnen een familie en een gebrek aan scholen, kunnen kinderen geen onderwijs ontvangen, omdat er simpelweg onvoldoende onderwijsplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast ontbreekt het de ouders vaak aan voldoende motivatie om hun kinderen naar school te sturen, en om ze te stimuleren naar school te blijven gaan. Op deze manier verlaten veel kinderen hun school voordat ze hun diploma hebben behaald.